Chủ tịch UBND xã đối thoại với Thanh niên xã Lục Bình năm 2022

Ngày 28/7/2022 UBND xã Lục Bình tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân với thanh niên xã Lục Bình năm 2022 với chủ đề “Thanh niên xã Lục Bình với chuyển đổi số, phát triển kinh tế sô”. Dự buổi đối thoại có đồng chí Hoàng Hữu Khôi – Bí thư Đảng ủy xã dự và chỉ đạo cùng dự còn có các đồng chí Thường trực HĐND; Lãnh đạo UBND; Ủy ban MTTQ; Cán bộ, công chức; Công an xã. Các Chi đoàn; Đoàn viên thanh niên trên địa bàn.


 Toàn cảnh hội nghị
Tại buổi đối thoại đã Kế hoạch triển khai thực hiện Đến án chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn xã Lục Bình; thông qua báo cáo Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình phá ttriển thanh niên; các mục tiêu, chỉ tiêu Chiến lược phát triển thanh niênViệt Nam giai đoạn 2011-2021 và Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030 theo Quyếtđịnh 1331/QĐ-TTgngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Qua thảo luận có 7 lượt phát biểu liên quan đến hai nhóm vấn đề đó là hỗ trợ chính sách để thanh niên phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, xây dựng cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của thanh thiếu niên và công tác chuyển đổi số đối với thanh niên.
        Đ/c Nguyễn Văn Hậu – Phó bí thư -Chủ tịch UBND đối thoại với thanh niên
        Kết luận Hội nghị đối thoại đồng chí Chủ tịch UBND xã đã đánh giá chương trình đối thoại năm 2022 được diễn ra trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, xây dựng và dân chủ, với sự tích cực hưởng ứng, tham gia đối thoại của đoàn viên thanh niên và đảm bảo các quy định về phòng chống dịch Covid-19. Qua đó đề nghị Đoàn thanh niên xã cần nghiên cứu Nghị quyết, Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết, Chương trình công tác toàn khóa của cấp ủy để có phương hướng, nhiệm vụ, bước đi và cách làm phù hợp, lựa chọn những nội dung, việc làm để tham mưu tổ chức triển khai thực hiện, nhất là thanh niên phải thể hiện vai trò xung kích, đi đầu trong xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số; tích cực tham gia xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đối với thanh niên là lực lượng đi đầu, năng động sáng tạo và cần gương mẫu, nhiệt huyết, trí tuệ trong việc triển khai chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và mạnh dạn đổi mới đi đầu để phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương. Trong bối cảnh hiện nay, đòi hỏi mỗi đoàn viên, thanh niên cần có tư duy đổi mới về vấn đề việc làm theo hướng nắm bắt xu hướng thời đại, hướng đến những gì xã hội cần để khởi nghiệp, lập nghiệp. Tích cực học tập và tự học tập để nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, khoa học, kỹ thuật, tay nghề, kỹ năng để thích ứng với thị trường lao động trong nước và thị trường lao động quốc tế.

Nông Linh