Kỳ họp thứ ba hội đồng nhân dân xã Lục Bình khóa XX nhiệm kỳ 2021 -2026

Ngày 29/12/2021, HĐND xã Lục Bình tổ chức kỳ họp thứ ba, khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dự kỳ họp  có đồng chí Nguyễn Duy Luân – Ủy viên BTV Huyện ủy – Phó Chủ tịch UBND huyện.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe UBND xã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH, đảm bảo QP-AN năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Trong năm, UBND xã tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị bám sát chủ trương của Đảng ủy, các Nghị quyết của HĐND xã, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng sản lượng lương thực đạt 2.214,03 tấn/2.280tấn, đạt 97,1% kế hoạch; lương thực bình quân đầu người đạt 816,68 kg/người/năm. Công tác y tế, giáo dục được quan tâm chú trọng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
 Đ/c Nguyễn Duy Luân – Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại kỳ họp
Kỳ họp đã xem xét thông qua nhiều báo cáo quan trọng như: Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành năm 2021; Báo cáo thu, chi ngân sách địa phương năm 2021, phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2022; Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND năm 2021, phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2022…
Tại kỳ họp các đại biểu tập trung thảo luận đưa ra nhiều giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng năm 2022. Trong đó tập trung công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; tập trung triển khai các kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Thực hiện quản lí chặt chẽ các nguồn thu, đảm bảo thu đúng, đủ, kịp thời; Giữ vững và duy trì 19 tiêu chí xây dựng Nông Thôn mới.
              Đ/c Nguyễn Văn Hậu – Phó bí thư – Chủ tịch UBND xã phát biểu tại kỳ họp
Tại kỳ họp các đại biểu đã được nghe đại diện lãnh đạo UBND xã trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri và tiếp thu giải trình những vấn đề mà đại biểu HĐND xã quan tâm và trình bày một số giải pháp trọng tâm năm 2022; đồng thời các đại biểu tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào các Tờ trình và dự thảo nghị quyết của kỳ họp. Các đại biểu HĐND xã đã biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp ./.