KẾHOẠCHTổchức Hội nghịtriển khaimô hình “Quản lý, giám sát,giáo dụcngười chấp hành xongán phạt tù trởvềđịa phương tái hòa nhập cộng đồng”trên địa bàn xã Lục Bình

KẾHOẠCHTổchức Hội nghịtriển khaimô hình “Quản lý, giám sát,giáo dụcngười chấp hành xongán phạt tù trởvềđịa phương tái hòa nhập cộng đồng”trên địa bàn xã Lục Bình