KẾHOẠCHTổchức Hội nghịtriển khaimô hình “Quản lý, giám sát,giáo dụcngười chấp hành xongán phạt tù trởvềđịa phương tái hòa nhập cộng đồng”trên địa bàn xã Lục Bình

KẾHOẠCHTổchức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ2 năm 2023 trên địa bàn xãLục Bình