KẾHOẠCH Xây dựng mô hình Quản lý, giám sát,giáo dụcngười chấp hành xong án phạt tù trởvềđịa phương tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn xã Lục Bình

KẾHOẠCH Xây dựng mô hình Quản lý, giám sát,giáo dụcngười chấp hành xong án phạt tù trởvềđịa phương tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn xã Lục Bình