KẾ HOẠCHTổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Uỷ ban nhân dânxã với thanh niên xã Lục Bìnhnăm 2023

KẾ HOẠCHTổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Uỷ ban nhân dânxã với thanh niên xã Lục Bìnhnăm 2023