KẾ HOẠCH Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu Hội đồng nhân dân xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Xem chi tiết tại đây