KÊ HOẠCH THÁNG 9/2023

1. KẾ HOẠCHKiểm tra liên ngành đảm bảo An toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2023
2. KẾ HOẠCHThực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2023trên địa bàn xã Lục Bình
3. KẾHOẠCHTổchức bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2023
4. KẾHOẠCHTổchức các hoạt động Tết Trung thu năm 2023
5. KẾHOẠCHThực hiện rà soát hộnghèo, hộcận nghèo năm 2023trên địa bàn xã Lục Bình
6. KẾ HOẠCHTổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023
7. KẾHOẠCHTổchức các hoạt động hưởng ứng “Tháng an toàn phòng cháy, chữa cháy” và “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy 04-10-2023”
8. KẾHOẠCHTriển khai tháng tổng vệsinh, khửtrùng, tiêu độc môi trường đợt 2 năm 2023trên địa bànxã Lục Bình