KẾ HOẠCH THÁNG 8 NĂM 2023

1. KẾ HOẠCHThực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo và đề xuất kinh phí năm 2024
2. KẾHOẠCHThực hiện Chỉthị07-CT-HU vềtăng cường sựlãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lýnhà nước vềđất đai trên địa bàn xã
3. KẾ HOẠCHĐiều tra, tính mức thu nhập bình quân đầu người năm trên địa bàn xã Lục Bình năm 2023
4. KẾ HOẠCHTổ chức Hội nghị tuyên truyền nội dung công tác cải cách hành chính năm 2023
5. KẾ HOẠCHThực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo và đề xuất kinh phí năm 2024
6. KẾHOẠCHThực hiện Chỉthị07-CT-HU vềtăng cường sựlãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lýnhà nước vềđất đai trên địa bàn xã