Kế hoạch Phòng,chống dịch bệnh đậu mùa khỉ trên địa bàn xã Lục Bình

Xem chi tiết nội dung tại đây