Hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần năm 2022

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân” nhằm phát huy kết quả đạt được trong những năm qua, chủ động tích cực chuẩn bị tổ chức tốt phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022 gắn với triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng và trồng cây, trồng rừng đồng thời thực hiện Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 14/01/2022 của UBND xã Lục Bình, Kế hoạch tổ chức tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Nhâm Dần 2022. Ngày 07/01/2022 Lãnh đạo ĐU- HĐND-UBND- UB MTTQ và toàn thể các cán bộ, công chức xã Lục Bình hưởng ứng tham gia Tết trồng cây năm 2022. Địa phương đã tham gia trồng cây mỡ tại đồi thuộc hộ gia đình Ông Phạm Thanh Bình là hộ gia đình chính sách người có công tại thôn Nam Lanh Chang.

Một số hình ảnh tại buổi Tết trồng cây

Cán bộ, công chức xã hưởng ứng Tết trồng cây tại đồi nhà ông Phạm Thanh Bình, thôn Nam Lanh ChangĐồng chí Hoàng Hữu Khôi, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã hưởng ứng Tết trồng câyĐồng chí Nông Thị Quyến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã hưởng ứng Tết trồng câyĐồng chí Nguyễn Văn Hậu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã hưởng ứng Tết trồng câyĐồng chí Đàm Văn Quang, Phó Chủ tịch HĐND xã hưởng ứng Tết trồng cây

Tác giả: Nông Linh