HỌP BAN ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH HUYỆN TỔ CHỨC PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ QUÝ I/2022

Sáng 12/4/2022, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức phiên họp thường kỳ quý I năm 2022. Đồng chí Nguyễn Duy Luân – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Hà Sỹ Côn – Phó giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Bắc Kạn, các đồng chí đại diện Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện.
Trong Quý I năm 2022, với sự chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, các ngành và các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác, tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, nhằm củng cố nâng cao chất lượng hoạt động; chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, tổ chức thực hiện tốt các chương trình tín dụng ưu đãi của nhà nước, góp phần tích cực vào việc giải quyết các vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Theo đó, đã có 541 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi với tổng số vốn trên 29 tỷ đồng. Doanh số thu nợ đạt 24 tỷ  đồng, tăng 87 đồng so với 2021, chất lượng tín dụng cơ bản được giữ vững và đảm bảo. Tổng dư nợ thực hiện đến 31/3/2022 là 319 tỷ 649 triệu đồng, tăng 5 tỷ 790 triệu đồng  so với 31/12/2021, đạt 35,63% KH giao tăng trưởng. Tốc độ tăng trưởng 1,84%.

 Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện họp phiên thường kỳ quý I/2022

Ngoài ra, các hoạt động khác được triển khai tương đối tốt như: Hoạt động uỷ thác, hoạt động Tổ TK&VV, hoạt động giao dịch xã duy trì ổn định, nề nếp; Công tác kiểm tra, giám sát đã được quan tâm, đôn đốc, chỉ đạo sát sao kịp thời: Có xây dựng chương trình, kế hoạch, thành lập các Tổ Kiểm tra; tại các xã, thị trấn Ban giảm nghèo, các Hội đã xây dựng và thực hiện kiểm tra. Chỉ đạo tổ chức rà soát nhu cầu vay vốn các chương trình tín dụng theo Nghị quyết 11/NQ-CP: Cho vay giải quyết việc làm, cho vay Nhà ở xã hội, cho vay học sinh sinh viên mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến. Đặc biệt hiệu quả của nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách có vốn để sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, công trình nước sạch, vệ sinh môi trường được xây dựng …góp phần vào công tác giảm nghèo, an sinh xã hội trên địa bàn huyện, hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyên Duy Luân – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện,Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội tại huyện trong thời gian qua. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, mục tiêu đề ra, đồng chí Phó chủ tịch yêu cầu trong thời gian tới Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra giám sát của thành viên Ban đại diện huyện thực hiện kiểm tra tại cơ sở theo kế hoạch và hoàn thành 100% chương trình kiểm tra giám sát trước ngày 30/5/2022. Xây dựng báo cáo và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định 78/2002/NĐ-CP theo chỉ đạo của TW và của Tỉnh. Đối với các tổ chức Hội nhận ủy thác,  phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, thường xuyên củng cố chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm vay vốn thực hiện tốt các nội dung đã ký trong hợp đồng uỷ thác. Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành tại địa bàn lồng ghép cho vay tín dụng với chính sách hỗ trợ khác, giúp cho hộ vay sử dụng vốn có hiệu quả.Tham gia kiểm soát phiên giao dịch và dự họp giao ban đầy đủ tại các buổi giao dịch xã để nắm bắt và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của các Tổ tiết kiệm vay vốn.Tích cực tuyên truyền chế độ chính sách tín dụng ưu đãi và vận động các hội viên gửi tiền qua tổ Tổ tiết kiệm vay vốn theo quy định. Thường xuyên quan tâm đến hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội thông qua mạng lưới các điểm giao dịch xã, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận với chính sách nhanh nhất, hiệu quả nhất; phê duyệt danh sách đề nghị vay vốn của tổ Tổ tiết kiệm vay vốn đảm bảo khách quan, đúng đối tượng thụ hưởng, nắm bắt thông tin, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình vay và sử dụng vốn vay của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; chỉ đạo đôn đốc, xử lý thu nợ quá hạn, lãi tồn đọng trên địa bàn.Triển khai thực hiện ngay chính sách tín dụng mới theo Nghị quyết số 11/NQ-CP, tổ chức rà soát hộ có thu nhập trung bình, nắm bắt hộ thuộc đối tượng có nhu cầu vay vốn tín dụng chính sách; học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khoa khăn vay vốn mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến./.

                                                                                                        Nguồn : Ngọc Diệp