HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, ĐỐI THOẠI VỀ CHÍNH SÁCH BHXH, BHYT

Ngày 29/5/2023, UBND xã phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện Bạch Thông tổ chức Hội nghị tuyên truyền, đối thoại về chính sách BHXH, BHYT cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn.

Tham dự Hội nghị có đại diện Bảo hiểm xã hội huyện, Đại diện UBND xã và có 35 người hoạt động không chuyên trách tại thôn.

Tại hội nghị tuyên truyền, Bảo hiểm xã hội huyện đã giúp cho người lao động và người dân hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách pháp luật Nhà nước về chế độ BHXH, BHYT, quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ khi tham gia BHXH, BHYT.

Nông Linh

Một số hình ảnh tại Hội nghị