Hội nghị giới thiệu tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; thông tin tình hình thời sự trong nước, quốc tế

Sáng 15/5, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức hội nghị trực tuyến giới thiệu tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và thông tin tình hình thời sự trong nước, quốc tế. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến từ điểm cầu Hội trường tỉnh đến 196 điểm cầu trong toàn tỉnh với hơn 8.600 đại biểu tham dự. Đồng chí Phương Thị Thanh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo tại điểm cầu trung tâm tổ chức ở Hội trường tỉnh . Tại điểm cầu xã Lục Bình có các các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; cán bộ, công chức xã; Bí thư các chi bộ trực thuộc.

                     Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu xã Lục Bình

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Tiến sĩ Bùi Xuân Việt, Giảng viên khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.  Giới thiệu tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nội dung cuốn sách thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của Tổng Bí thư, được đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sinh động, cho thấy tầm nhìn xa của đồng chí về các vấn đề xây dựng Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và phát triển đất nước, góp phần làm sáng rõ bước phát triển trong tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Xuyên suốt cuốn sách là tư tưởng nhất quán, kiên định và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng, về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; gợi mở, định hướng và tham góp nhiều giải pháp có giá trị quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững, quán triệt và tổ chức thực hiện sâu rộng, hiệu quả, xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Cũng trong chương trình, Hội nghị nghe TS. Bùi Xuân Việt thông tin tình hình thời sự trong nước, quốc tế./.

Hoàng Lường