Hội đồng nhân dân xã Lục Bình tổ chức kỳ họp thứ mười bốn khóa XIX – Nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ngày 28/12/2020, Hội đồng Nhân dân xã Lục Bình tổ chức kỳ họp thứ mười bốn khóa XIX, Nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tham dự kỳ họp có Ông Nguyễn Duy Luân, Uỷ viên BTV Huyện ủy- Phó Chủ tịch UBND huyện Bạch Thông phụ trách Đảng bộ xã Lục Bình; Ông Đàm Văn Hồi, đại biểu HĐND huyện- Đơn vị Bầu cử Lục Bình – Hà Vị; ông Hoàng Văn Trí, huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.


Tại kỳ họp các đại biểu đã được nghe UBND xã trình bày các báo cáo: về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế – Xã hội, đảm bảo Quốc phòng – An ninh năm 2020, chỉ tiêu nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2021; Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; Báo cáo của UBND xã về kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương năm 2020, dự toán thu – chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2021; Báo cáo của Thường trực HĐND xã về kết quả hoạt động của HĐND xã năm 2020 và dự kiến chương trình hoạt động của HĐND xã năm 2021. Tại kỳ họp, Ban Thường trực UB MTTQVN xã trình bày Thông báo về công tác tham gia xây dựng củng cố chính quyền năm 2020 và những kiến nghị, đề nghị với HĐND, UBND xã.


Phát biểu tại kỳ họp đồng chí Nguyễn Duy Luân – Uỷ viên BTV Huyện ủy – Phó Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao công tác chuẩn bị kỳ họp HĐND xã, động viên khích lệ những kết quả đã đạt được và vượt chỉ tiêu huyện giao trong năm qua. Đồng thời, mong muốn HĐND xã tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội của địa phương ngày càng phát triển


Với sự điều hành linh hoạt của Đoàn chủ tọa kỳ họp và tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao của các đại biểu HĐND xã khóa XIX. Kỳ họp thứ mười bốn – HĐND xã Lục Bình đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra./.

Phan Thị Tầm – Nguồn: HĐND xã Lục Bình