HIỆP THƯƠNG BẦU BỔ SUNG CHỨC DANH CHỦ TỊCH ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ LỤC BÌNH KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2019 – 2024

Chiều ngày 14/9/2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Lục Bình  tổ chức Hội nghị lần thứ 9 (hội nghị bất thường) khóa VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024 hiệp thương bầu bổ sung Ủy viên ủy ban MTTQ, chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lục Bình khóa VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hà Thị Thùy, huyện Ủy viên – Chủ tịch UBMT Việt Nam huyện; đồng chí Hoàng Hữu Khôi – Huyện ủy viên- Bí thư Đảng ủy, Đồng chí Nông Thị Quyến – Phó bí thư TT – Chủ tịch HĐND.


                                                Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Các Ủy viên thống nhất hiệp thương bổ sung Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Lục Bình khóa VI, nhiệm kỳ 2019-2024 đối với 07 đồng chí. Hội nghị cũng đã hiệp thương, Các Ủy viên thống nhất bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã  Khóa VI, nhiệm kỳ 2019-2024 đối với đồng chí Lê Hồng Quách.


Đ/c: Hà Thị Thùy -Huyện ủy viên- Chủ tịch MTTQ Việt Nam huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Hà Thị Thùy – Huyện ủy viên, , Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, đề nghị các đồng chí trúng cử Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện hãy phát huy vai trò, trách nhiệm xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, chủ động góp ý, tham gia giám sát và phản biện xã hội đối với các chủ trương, chính sách, chương trình, đề án liên quan trực tiếp đến đời sống người dân. Đồng thời, trên cương vị mới, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lê Hồng Quách tiếp tục phát huy nhiệt huyết, kinh nghiệm công tác để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.


Đ/c Lê Hồng Quách – Chủ tịch MTTQ Việt Nam xã Lục Bình phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Lê Hồng Quách, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lục Bình cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Thường trực Đảng ủy, sự tín nhiệm của các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã. Trên cương vị mới, đồng chí sẽ nỗ lực, cố gắng cao nhất để cùng tập thể Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lục Bình hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao./.

Hoàng Lường