Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh Bắc Kạn (01/01/1997 – 01/01/2022)

Xem chi tiết tại đây