Dân quân xã Lục Bình tham gia công tác dân vận trong huấn luyện 2023

Thực hiện chương trình, kế hoạch huấn luyện dân quân xã năm 2023,  trong 02 ngày 20 – 21/04/2023  lực lượng dân quân Cơ động và dân quân tại chỗ xã Lục Bình  thực hiện  công tác dân vận với  49 đồng chí  thực hiện nhiệm vụ phối hợp với  nhân dân đổ bê tông mặt cầu dân sinh tại thôn Nà Chuông và đổ bê tông sân nhà Văn hóa thôn Bắc Lạnh Chang. Bằng những việc làm thiết thực, lực lượng dân quân xã Lục Bình đã để lại hình ảnh tốt đẹp trong nhân dân, qua đó tăng cường gắn chặt tình đoàn kết quân dân và việc kết hợp giữa công tác huấn luyện với công tác dân vận là một trong những đóng góp của lực lượng vũ trang vào thực hiện chung tay xây dựng Nông thôn mới.

Lực lượng dân quân xã đổ bê tông nhà văn hóa thôn Bắc Lanh Chang
Thông qua công tác dân vận đã giúp mỗi cán bộ, chiến sỹ dân quân tự vệ nâng cao ý thức trách nhiệm về bám sát địa bàn, nắm chắc diễn biến tình hình, chủ động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho quần chúng nhân dân về âm mưu chống phá nước ta của các thế lực thù địch, đề cao cảnh giác cách mạng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương.

Hoàng Lường