Công văn V/v tăng cường thực hiện quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn xã

Xem chi tiết tại đây