Công văn V/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng và quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn xã Lục Bình

Xem chi tiết tại đây