Công văn V/v đềnghịthu hoạch các sản phẩm cây cối, hoa màu trên đất do UBND xã quản lý

Công văn V/v đềnghịthu hoạch các sản phẩm cây cối, hoa màu trên đất do UBND xã quản lý