CÔNG VĂN THÁNG 08/2023

1. Công văn V/v đôn đốc chăm sóc,bónthúc lần một và chủ động phòng trừ sâu, bệnh hại chương trình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ
2. Công văn V/v tập trung chỉđạo phòng, chống dịch bệnh Dịch tảlợn Châu Phi
3. Công văn Về việc rà soát đánh giá tiêu chí thôn nông thôn mới
4. Công văn Vềviệc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
5. Công văn V/v đăng ký danh mục công trình, dự án cần thu hồiđất, chuyển mục đích sử dụng đất nam 2024
6. Công văn V/v đềnghịthẩm định giá
7. Công văn V/v tuyên truyền kỷ niệm Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủnghĩa Việt Nam (02-9-1945 -02-9-2023)và kỷniệm 80 năm Ngày thành lập Chi bộChí Kiên(22-9-1943 -22-9-2023)
8. Công văn V/v thực hiệntiêu chí thi đua cho các tập thể, cá nhân