CÔNG VĂN THÁNG 07/2023

1. Công văn V/v xây dựngsáng kiến, giải pháp mớitrong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với công tác cải cách hành chính
2. Công văn V/v triển khai các hoạt độnghưởng ứng “Ngày toàn dân phòng,chống mua bán người -30-7”