CÔNG VĂN THÁNG 05/2023

1. Công văn V/vthực hiện nghiêm Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá trongtrường học
2. Công văn V/v hưởng ứng đợt thi đua cao điểm kỷniệm 75 năm trận Công đồn PhủThông
3. Công văn Về việctuyên truyềncác hộ kinh doanhtrên địa bàn về đăng ký hộ kinh doanh
4. Công văn V/v ủng hộQuỹBảo trợtrẻem xã Lục Bình năm 2023