Công văn số: 628/TTCS-TT của Bộ thông tin và truyên thông ngày 09/0/2021 V/v tuyên truyền mô hình Tổ COVID cộng đồng

Vv tuyên truyền mô hình Tổ Covid cộng đồngTuyên truyền mô hình Tổ COVID cộng đồng