Công văn số: 615/TTCS-TT của Bộ TT và TT V/v cung cấp tài liệu tuyên truyền Thông điệp 5T – “Pháo đài” chống dịch Covid- 19 trong tăng cường giãn cách xã hội

Công văn số 615TTCS-TT của Bộ TT và TT Vv cung cấp tài liệu tuyên truyền Thông điệp 5T – “Pháo đài” chống dịch Covid- 19 trong tăng cường giãn cách xã hội