Công văn Số: 32/UBND-TP ngày 09/03/2022 của UBND xã Lục Bình Về việc gửi Đề cương tuyên truyền Luật Phòng, chống ma túy năm 2021

CV Giới thiệu Luật Phòng, chống ma túy của UBND xã Lục Bình