Công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Thanh tra tỉnh Bắc Kạn

Công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Thanh tra tỉnh Bắc Kạn