Các Nghị quyết HĐND kỳ họp thứ sáu, khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

1.KẾ HOẠCHTiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Sáu Hội đồng nhân dân xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
2. NGHỊ QUYẾTKỳ họp thứ sáuHội đồng nhân dân xãkhoá XX, nhiệm kỳ 2021 -2026
3. NGHỊ QUYẾTvề hoạt động chủ yếu của HĐND xã năm 2023
4. NGHỊ QUYẾTVề việc tổ chức các kỳ họp trong năm 2023của Hội đồng nhân dân xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
5. NGHỊ QUYẾTVề việc thông qua Đồán quy hoạch chung xây dựng xã Lục Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh BắcKạnđến năm 2030
6. NGHỊQUYẾTVề việc thông qua danh mục thực hiệnChương trìnhMTQG xây dựng NTM và Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hộivùng đồng bào DTTS &MN giai đoạn 2021-2025
7. NGHỊQUYẾTVềphân bổngân sách địa phương năm 2023