BÍ THƯ HUYỆN ỦY LÀM VIỆC TẠI LỤC BÌNH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Sáng ngày 29/5/2023, Đoàn công tác của Huyện ủy do bà Đỗ Thị Hiền, Bí thư Huyện ủy là trưởng đoàn đã làm việc tại xã Lục Bình để kiểm tra tiến độ xây dựng Nông thôn mới. Tham gia cùng đoàn có ông Nguyễn Duy Luân, uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng đại diện các phòng, ban chuyên môn huyện.

Tại buổi làm việc các thành viên trong đoàn kiểm tra thực tế tại các thôn, đánh giá tiến độ xây dựng các công trình được xây dựng trên địa bàn; kiểm tra đánh giá thực tế một số hộ nghèo trong danh sách hộ nghèo mà xã đang quản lý.

Đoàn đã rà soát, đánh giá các tiêu chí Nông thôn mới. Đoàn kiểm tra đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo nâng cao tinh thần trách nhiệm. Tiếp tục duy trì những tiêu chí đã đạt. Tập trung nguồn lực, giải pháp để hoàn thành các tiêu chí Nông thôn mới. Phấn đấu cuối năm 2023 xã Lục Bình sẽ về đích nông thôn mới.

Một số hình ảnh tại buổi kiểm tra


 Nông Linh