BÁO CÁOKết quảrà soát, đềxuất phương án đơn giản hóa quy trình giải quyết TTHC trêncơ sởứng dụng công nghệthông tin, công nghệsốtrong cung cấp và xửlý DVCTT

BÁO CÁOKết quảrà soát, đềxuất phương án đơn giản hóa quy trình giải quyết TTHC trêncơ sởứng dụng công nghệthông tin, công nghệsốtrong cung cấp và xửlý DVCTT