BÁO CÁOKết quảkhắc phục những tồn tại, hạn chế và các kiến nghị sau kiểm tra cải cách hành chính năm 2022

Xem chi tiết tại đây