BÁO CÁOKết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hộiđảm bảo QP-AN quý I, nhiệm vụ quý II năm 2023

BÁO CÁOKết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hộiđảm bảo QP-AN quý I, nhiệm vụ quý II năm 2023