Báo cáo Tổng hợp số công dân trên địa bàn đi/về từ các địa phương khác Từ (16h00 ngày 01/01/2022 đến 16h00 ngày 02/01/2022)

xem chi tiết tại đây