BÁO CÁO THÁNG 8 NĂM 2023

1. BÁO CÁOĐánh giá kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết số
2. BÁO CÁOĐánh giákết quảthực hiện năm 2023 và xây dựng kếhoạch, đềxuất kinh phí năm 2024(Tiểu Dựán 1,Dựán 3 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025)
3. BÁO CÁOKết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2023
4. BÁO CÁOKết quảcông tác tháng 8, nhiệm vụtháng 9năm 2023
5. BÁO CÁOSơ kết thực hiện Đề án 06 trên địa bàn xã Lục Bình 06 tháng đầu năm 2023; nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023
6. BÁO CÁOTình hình thực hiện Nghịđịnh 34-2016-NĐ-CP ngày 14-5-2016
7. BÁO CÁOKết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2023
9. BÁOCÁOKết quảtriển khai phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa việc thực hiện hương ước, quy ước; công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn xã Lục Bình
10. BÁO CÁOCông tác cải cách hành chính quý III năm 2023
11. BÁO CÁOCông táctiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo9 tháng đầu năm2023
12. BÁO CÁOTình hình thực hiện Kếhoạch 100 ngày đêm “Nâng cao hiệu quảcung cấp, sửdụngdịch vụcông trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”