BÁO CÁO THÁNG 6/2023

1. BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆNChương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hộivùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi6 tháng đầu năm 2023
2. BÁO CÁOCông tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sửdụng đất
3. BÁO CÁOCông táccải cách hành chính 6tháng đầunăm 2023
4. BÁO CÁOKết quảcông tác tháng 5, nhiệm vụtháng 6 năm 2023
5. BÁO CÁOKết quảviệc thực hiện chính sách, pháp luật vềxây dựng, quản lý và sửdụng thiết chếvăn hóa, thểthao giai đoạn 2013-2023
6. BÁO CÁOSố liệu Hệ thống chỉ tiêu thống kê tổng hợpngành Xây dựng 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn xãLục Bình
7. BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ ĐẦU TƯ(6 tháng đầu năm 2023của UBND xã Lục Bình)
8. BÁO CÁO Kết quảthực hiện chương trìnhMTQG xây dựng NTM6 thángđầunăm 2023
9. BÁO CÁO Sơ kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệmvụ6 tháng cuối năm 2023
10. BÁO CÁOKết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội đảm bảo QP-AN 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
11. BÁO CÁOKết quảcông tác tháng 6, nhiệm vụtháng 7năm 2023