BÁO CÁO THÁNG 09/2023

1. BÁO CÁOKết quảthực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hộivùng đồng bào dân tộc thiểu sốvà miền núi tháng 9 năm 2023
2. BÁO CÁOCông tác kiểm soát thủtục hành chính, triển khai cơ chếmột cửa,một cửa liên thông và thực hiện thủtục hành chính trên môi trường điện tửquý IIInăm 2023
3. BÁO CÁOCông tác quản lýnhà nước vềhành lang an toàn giao thông
4. BÁO CÁOHoạt động của trạm truyền thanh và cổng thông tin điện tử xã Lục Bình tháng 8-2023
5. BÁO CÁOkết quả công tác tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng9năm 2023(Từ ngày 01-8 –31-8-2023)
6. BÁO CÁOkết quả công tác tháng 9, nhiệm vụ trọng tâm tháng10năm 2023(Từ ngày 18-8–18-9-2023)
7. BÁO CÁOKết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội đảm bảo QP-AN 9tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ 3tháng cuối năm 2023
8. BÁO CÁOKết quả triển khai thực hiện tăng cường công tácphòng cháy chữa cháyvà cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn xã
9. BÁO CÁOKết quảthực hiện chiến dịch100 ngày đêm “Nâng cao hiệu quảcung cấp, sửdụngdịch vụcông trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”
10. BÁO CÁOTiến độgiải ngân và cam kết giải ngân các nguồn vốn thuộc các Chương trình MTQGnăm2023
11. BÁO CÁOThực hiện Luật trẻ em và công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dụctrẻ em
12. BÁO CÁOVvrà soát lại các mục tiêu, chỉtiêu thực hiện dựán 1 giai đoạn2021-2025 chương trình phát triền KTXH vùng đồng bào DTTS&MN