BÁO CÁO THÁNG 07

1. BÁO CÁOHoạt động chuyển đổi số6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ6tháng cuốinăm 2023
2. BÁOBÁO CÁO Tình hình tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp của thành viên Hội đồng
thẩm định Nhiệm vụ và Đồ án lập Quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2030 và Sở Xây dựng tỉnh BắcKạn về dự thảo nội dung đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Lục Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn đến năm 20300

3. BÁO CÁOĐề xuất chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa chợ và các công trình phụ trợ
4. BÁO CÁOHoạt động của trạm truyền thanh và cổng thông tin điện tử xã Lục Bình tháng 7năm 2023
5. BÁO CÁOKết quảcông tác tháng 6, nhiệm vụtháng 7 năm 2023
6. BÁO CÁOTổng kết 10 năm thực hiện Luật hoà giải ở cơ sởtrên địa bàn xã LụcBình
7. BÁO CÁOĐánh giá giữa kỳthực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn xã Lục Bình