BÁO CÁO THÁNG 05/2023

1. BÁO CÁO GiữakỳnghỉLễ Giỗ tổ Hùng Vương, kỷ niệm ngày Giải phóng Miền nam (30-4) và ngày Quốc tế lao động (01-5)
2. BÁO CÁOKết quả thực hiện việc xác thực định danh điện tử mức độ 2 đối với CBCCVC trên địa bàn xã Lục Bình
3. BÁO CÁO sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/HU ngày 12 tháng 7 năm 2021
của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XV) về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác dân vận chính quyền giai đoạn 2021-2025

4. BÁO CÁO Công tácdân vận chính quyền 6 tháng đầu năm 2023
5. BÁO CÁOHoạt động triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩmnăm 2023
6. BÁO CÁOHoạt động của trạm truyền thanh và cổng thông tin điện tử xã Lục Bình tháng 5-2023
7. BÁO CÁOKết quả công tác trẻ em 6 tháng đầu năm 2023và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
8. BÁO CÁOKết quả thực hiện công tác tuyên truyền, phổbiến giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn xã năm 2022 và quý I năm 2023
9. BÁO CÁOKết quảcông tác tháng 4, nhiệm vụtháng 5 năm 2023
10. BÁO CÁOTình hình quản lý, sửdụng chữký số, chứng thư sốchuyên dùng
11. BÁO CÁORàsoát, lập bộthuếsửdụng đất phi nông nghiệp năm 2023
12. BÁO CÁOTìnhhìnhthựchiệnnhiệmvụthu,chi ngân sách6 thángđầunăm, phương hướngnhiệmvụthu,chi ngân sách6 thángcuốinăm 2023(Trình tại Kỳ họp thứ bảyHĐND xã khóa XX)
13. BÁO CÁOThực hiện Chương trình giảm nghèo và công tác giảm nghèo 6tháng đầu năm 2023
14. BÁO CÁO Kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở6 tháng đầu năm 2023
15. BÁO CÁOCông tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã 6 tháng đầu năm 2023,nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023
16. BÁO CÁOCông tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật;công tác phòng, chống tham nhũng; việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí 06 tháng đầu năm 2023; nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023
17. BÁO CÁOKết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội đảm bảo QP-AN 6 tháng đầu năm2023, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
18. BÁO CÁOTình hình thực hiện nông thôn mới đối vớitiêu chí số4 vềđiện và tiêu chí số7 vềcơ sởhạtầng thương mại nông thônnăm 2023