BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội đảm bảo QP-AN quý I, nhiệm vụ quý II năm 2022

Xem chi tiết tại đây