BÁO CÁO Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã Lục Bình, ngày 08/01/2022

Xem chi tiết tại đây
Thong-ke-nguoi-ve-dia-phuong-2022