Ban Pháp chế HĐND xã Lục Bình tổ chức giám sát việc xây dựng lực lượng dân quân, công tác tuyển quân và các chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân tại địa phương

           Thực hiện chương trình giám sát năm 2022 của HĐND xã Lục Bình, chiều ngày 23/8/2022 Ban Pháp chế HĐND xã tổ chức giám sát việc xây dựng lực lượng dân quân, công tác tuyển quân và các chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân tại địa phương (theo Quyết định số: 06/QĐ-HĐND  ngày 01/8/2022 của Ban pháp chế HĐND ) tại xã Lục Bình, do ông Đàm Văn Quang – Phó chủ tịch HĐND xã Trưởng ban pháp chế  làm trưởng đoàn.
Tại buổi giám sát, đoàn giám sát đã được đại diện UBND xã Báo cáo về việc xây dựng lực lượng dân quân, công tác tuyển quân và các chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân tại địa phương. Đoàn giám sát đã ghi nhận thời gian Công tác quốc phòng luôn được lãnh đạo Đảng ủy –HĐND – UBND xã xác định đây là nhiệm vụ quan trọng mang tính chiến lược lâu dài, chỉ đạo Ban CHQS xã quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chị thị của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng, giáo dục quốc phòng trong đội ngũ cán bộ, chiến sĩ dân quân và nhân dân về thực hiện Luật NVQS và Luật DQTV. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể xã tuyên truyền phổ biến, quán triệt cho các đối tượng, cán bộ, chiến sĩ, hội viên, nhân dân về Luật nghĩa vụ quân sự và luật Dân quân tự vệ được 10 buổi với 520 người tham gia. Công tác tuyển quân năm 2021 số thanh niên nhập ngũ là 10 thanh niên( trong đó nghĩa vụ quân sự là 05 (01 dự bị) Công an nhân dân là 04 thanh niên). Năm 2022 số thanh niên nhập ngũ là 07 thanh niên (trong đó Nghĩa vụ quân sự là 04, Công an nhân dân là 03 thanh niên). Trong hai năm không có trường hợp nào vi phạm Luật nghĩa vụ quân sự. Công tác huấn luyện dân quan luôn được đảm bảo, năm 2021 Huấn luyện đạt 78,6 % khá giỏi, năm 2022 Huấn luyện đạt 75,7 % khá giỏi, chế độ chính sách thực hiện theo luật DQTV.
Trong 2 năm thực hiện Luật NVQS và  Luật DQTV luôn được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy đảng, tổ chức quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng, quân sự địa phương qua đó giúp cho Ban chi huy quân sự xã hoàn thành mọi kế hoạch chỉ tiêu cấp trên giao./.

                                              Hoàng Lường