Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Lục Bình bầu bổ sung Chủ tịch Hội Nông dân khoá VI, nhiệm kỳ 2018 – 2023

Ngày 25/4/2022, Ban chấp hành Hội nông dân xã Lục Bình tổ chức. Hội nghị kiện toàn Ủy viên ban chấp hành, Ban thường vụ bầu chức danh chủ tịch hội nông dân xã Lục Bình nhiệm kỳ 2018- 2023.

Toàn cảnh hội nghị
Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Lê Hoàng Dưỡng huyện ủy viên chủ tịch Hội nông dân huyện Bạch Thông, dự hội nghị có đồng chí Hoàng Hữu Khôi Huyện ủy viên – Bí thư đảng ủy xã, đồng chí Nguyễn Văn Hậu. Phó bí thư – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. Tại Hội nghị này, các đồng chí trong Ban chấp hành hội nông dân xã đã bầu bổ sung Ủy viên BCH, Ban thường vụ hội nông dân nhiệm kỳ 2018-2023. Hội nghị đã tiến hành bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân xã với tổng số đại biểu có mặt và tham gia bầu cử gồm 14 đồng chí, kết quả đồng chí Lê Hồng Quách – Công chức văn phòng – Thông kê được 14/14 phiếu bầu và trúng cử giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân xã khóa VI, nhiệm kỳ 2018 – 2023.
                               Đồng chí Lê Hồng Quách chủ tịch Hội Nông dân xã
Phát biểu sau khi được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân xã, đồng chí Lê Hồng Quách bày tỏ lời cảm ơn khi được bầu vào Ban chấp hành, Ban thường vụ Hội Nông dân xã, tin tưởng giao nhiệm vụ, trọng trách mới và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành đã tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân xã. Đồng thời trong thời gian tới đồng chí sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành Hội Nông dân xã tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Hội vững mạnh, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương./.
Hoàng Lường