BẠCH THÔNG TRIỂN KHAI TIÊM PHÒNG VACXIN COVID-19 CHO TRẺ TỪ 05 -DƯỚI 12 TUỔI

Từ ngày 22-24/4/2022, huyện Bạch Thông triển khai tiêm Vacxin Covid-19 cho trẻ đủ 05 đến dưới 12 tuổi đợt 1.

             Tiêm vacxin Covid-19 cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi tại xã Dương Phong

Theo thống kê tổng số trẻ từ 05 – dưới 12 tuổi trên địa bàn huyện là 3.764 trẻ, trong đó trẻ từ 5 đến dưới 6 tuổi là 593 trẻ; trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi là 3.171 trẻ; tổng số trẻ đã nhiễm Covid-19 là 1.735 trẻ. Trong đợt 1 toàn huyện có 1.695 trẻ trong độ tuổi 6 – dưới 12 tuổi đủ điều kiện tiêm. Đến nay, huyện được phân bổ 1.000 liều Vacxin Modena. Để đợt tiêm phòng đạt kết quả Trung tâm y tế huyện đã phối hợp với các xã, thị trấn và các nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền, điều tra, lập danh sách, chuẩn hoá danh sách tránh bỏ sót đối tượng; chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực tham gia chiến dịch tại các điểm tiêm, đảm bảo an toàn. Huyện đặt ra mục tiêu 95% trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn đủ điều kiện tiêm chủng được tiêm đủ 02 liều Vacxin phòng Covid-19 được cha mẹ hoặc người giám hộ trẻ đồng ý và ký cam kết./.

                                                                                                     Nguồn:Thanh Tuyền