Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn

Chi-thi-so-10-cua-Chu-tich-UBND-tinh-Bac-Kan