HOẠT ĐỘNG ĐẢNG ỦY

Kinh tế - Xã hội

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN PHỦ THÔNG

Sáng 09/5/2020, thị trấn Phủ Thông tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Đảng bộ...

HOẠT ĐỘNG UBND

Hội đồng nhân dân xã Lục Bình tổ chức kỳ họp...

Ngày 28/12/2020, Hội đồng Nhân dân xã Lục Bình tổ chức kỳ họp thứ mười bốn khóa XIX, Nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tham...